2. november 2021

Utfylling for kunstige øyer i Lier

Evis med Splittlekter har de siste måneder vært engasjert i drammen/lier i forbindelse med utfylling av sjøområde for fylling til fremtidige øyer for utbebyggelse. Vi takker […]
24. september 2021

Utvidet fartsområde, tur nr 4 til Polen

Fartsområde Nord Østensjøfart Etter Salg av «Skilsø» og kjøp av «Tug Bauge» har vi utvidet vårt fartsområde. Vi har i Covid-19 tidene hatt en utfordrende logistikk, […]
24. september 2021

500.000tonn Drammen

Tug Frier med 600m3 splittlekter I perioden fra påske til Juli, var Tug Frier med 600m3 splittlekter engasjert i splittlekterkjøring i drammen. prosjektet omhandlet å bruke […]
10. september 2021

1 årig jobb Sverige

Langvarig jobb i Sverige Utført. «Evis» har i 1 år vært innleid av Trond kittilsen AS. oppdraget var kabellegging og mudring/borring