Utlegg av moringer i Kragerø

Moring til salgs, og utlegg.

Vi legger ut moringer i Kragerø Skjærgården.
Vi innhar forskjellige størrelser, hovedsaklig fra 1,5tonn – 3tonn.
Anbefalt størrelse avhenger av område i forhold til vær, sjø og størrelse på båt, samt bunnforhold.

Søknadspliktig?

Alle nye moringer er søknadspliktig. Søknad i Kragerø Kommune, rettes til Kragerø Havnevesen.
Utbytting av moring på eksisterende godkjent feste, er ikke søknadspliktig.
stadfestning av eksisterende moring kan man få bekreftet hos Kragerø Havnevesen.

LINK TIL MAL FOR SØKNAD: mal søknad moringer

Tilbud på Moring?

Send gjerne merket kartutsnitt, størrelse på båt, til: mats@sjotjenester.no

 

Forbredelser før utlegg?

Legg ut en liten bøye/plastdunk med et lite lodd i den posisjonen du ønsker utlagt moringen., da legger vi den i denne posisjonen som ønsket.
Husk at det må være ihht til godkjent søknad.

Siste fra bloggen