Det skjer i Drammen!

Kragerø Sjøtjenester har høy aktivitet i Drammen!

I drammen skal det bygges ny sentrums bru til infrastrukturen der. Den gamle brua ble rivd, til fordel for ny. høy logistikk da det før dette ble bygget ny midletidg bru, for så å rive den gamle, videre bygging av ny. når dette står ferdig, starter arbeidet med å dmontere den midletidige og fjerning av denne.
Kragerø sjøtjenester er med i alle ledd!

Statens vegvesen
Kragerø Sjøtjenester ble engasjert av statens vegvesen vedrørende montasje av midletidig bro.

FAS fundematering
Utleie av lektere til FAS, i disse dager 5 stykk lektere på utleie! «KS3016» «KS3012» «Stærk» «oljevern 01,02»

AF Decom
AF gruppen sto for riving av bru. Vi bisto de med lektere og transport av betongrester med lektere/arbeidsbåter. bistand til sprengingsarbeid og gravearbeid.

PNC
utleie av lektere og store kran opperasjoner i elva. største løftet på 76 tonn.

Siste fra bloggen