11. desember 2017

Prosjekt Bane NOR

Miljøtildekking: Kragerø Sjøtjenester AS er engasjert av PX solutions AS vedrørende tildekking av brakerøybukta i Drammen totalt 2000 tonn tildekking. Bulken og Havbas med oppmålingssystem ble […]
29. oktober 2013

Utleid lekter Oslo

Lekter KS 2815 utleid til Norsk Sanerings service. «Utleid i Oslo i forbindelse med riving av Kai, nermere bestemt pir 1, Rådhuskaia i Oslo. Det er […]