Utfylling for kunstige øyer i Lier

Evis med Splittlekter

Evis med Splittlekter har de siste måneder vært engasjert i drammen/lier i forbindelse med utfylling av sjøområde for fylling til fremtidige øyer for utbebyggelse.
Vi takker for oppdraget.

Med dette oppdraget, oppdraget for drammen havn, samt prosjekt Boliden i Hardanger, så har vi i det siste halvåret fraktet over 1 milion tonn med stein over lekter.

Siste fra bloggen