Tjenester

Alt innen sjøtjenester

Frakt / Transport
 • Frakt av masser, materialer, utstyr til skjærgården. Fra Mandal i sør til Svenskekysten!
 • Frakt av utstyr opp til 1000 tonn
 • Frakt av masser opptil 1600 tonn pr tur
 • Spesial transport langs kysten (Maskiner som ikke kan kjøre langs veien osv)
 • Lekter slep
Berging & Assistanse
 • Berging
 • Isbrytning
 • Assistanser til skip
 • Konsulenttjenester innen maritimt
Lekter
 • Lekter slep
 • Lekter utleie
 • Boring i fra lekter
 • Betong fra lekter, fra pumpebil eller kran med grabb
 • Steinutfylling med selvgående splittlekter
 • Bruk av lekter til helikopterplattform / utstyrs plattform
Sjøentreprenør
 • Løfte oppdrag fra sjøen, mobil kraner opp til 200 tonn
 • Masseutfylling langs- eller under sjøen
 • Oppdrag med mini-ubåt (R.O.V.) i samarbeid med entreprenør.
 • Havbunnoppmåling med esakt DGPS.
 • Oljevernsberedskap
 • Slageslep
  Kragerø Sjøtjenester startet opp i 1996 og tilbyr i dag et variert og bredt tilbud til deg med behov for tjenester til sjøs!
  Vi vektlegger sikkerhet og kompetanse i vårt arbeid. Vårt mål er å bli best i vår næring når det gjelder kvalitetssikring og HMS!

  Vi tar høyde for å kunne opprettholde vår konkurransedyktige pris på oppdrag, og samtidig bli bedre på det vi er best til - Oppdrag til sjøs!

  Kontakt Oss