Sjøtjenester til hele Norden

Kragerø Sjøtjenester startet opp i 1996 og tilbyr i dag et variert og bredt tilbud til deg med behov for tjenester til sjøs

Vi vektlegger sikkerhet og kompetanse i vårt arbeid. Vårt mål er å bli best i vår næring når det gjelder kvalitet og punktlighet. Vi tar høyde for å kunne opprettholde vår konkurransedyktige pris på oppdrag, og samtidig bli bedre på det vi er best til – Oppdrag til sjøs!

Frakt og transport

Spesialtransport på kysten, Frakt av kolli som er for stor for veitransport. Vi driver lekterslep og slep av skip på hele kysten og i Nord-Østensjøfart. Våre taubåter har et stort nedslagsfelt fra den lille hjelpebåten i havna til havgående taubåt med muligheter for slep world wide. Vi står til Tjeneste!

Eksempler på oppdrag:

 • Frakt Stein og varer
 • Frakt av utstyr med høy egenvekt
 • Frakt av masser
 • Spesial transport langs kysten
 • Lekter slep
 • Assistanser

Berging og assistanse

Assistanse til skip og maritime konstruksjoner. fortøyningsbåter i mindre størrelser til slepebåt opp til 32 tonn bollardpull. Vi innehar totalt fem taubåter langs kysten samt flertall fortøynings og hjelpebåter.

Berging av fritidsbåter og skip har vi siden 1996 utført for forsikringsselskaper og skipseiere. Årlig så berger og assisterer vi ca 50 stykk fritidsbåthavarier og noen skip.

Vi er i nasjonalt Beredskap for Kystverket vedørende oljevernsberedskap FKB

Eksempler på oppdrag:

 • Berging av fritidsbåter
 • Berging av skip og maritime konstruksjoner
 • Assistanser til skip
 • Konsulenttjenester
 • berging av skip
 • assistanse til maritime tyngere operasjoner

Leie av Lektere

Vi er store på utleie av lektere i mindre og mellomstor størrelse til anleggsbransjen og verftindustrien på kysten. Vi former lektere etter kundens behov, om det skulle være å arrangere konsert eller frakt av tyngere utstyr på kysten. Utleie til utstyrsplattform eller tilrigget pælemaskin for bygging av kaifronter.

Eksempler på oppdrag:

 • Lekter til utstyrplattform
 • Lekter til mobilkran
 • Lekter til arrangement
 • Lekter til maritime jobber

Sjøentreprenør

Vi assisterer fleste store norske entprenørene vedørende det maritime delen av prosjektene. høy maritim kompetanse og lang erfaring i det maritime miljø, gjør at vi sammen finner de rette og gode løsninger for entreprenørene og byggherre.

Vi står til tjeneste,

Eksempler på oppdrag:

 • Løfte oppdrag fra sjøen, mobil kraner
 • Masseutfylling
 • Havbunnoppmåling
 • Utdyping
 • Spunting og pæling fra lekter
 • innsjøer og elver
 • berging
 • brobygging

Skjærgårdsfrakt

Vi er den største på Skjærgårdsbefraktning med lekter i Kragerø, og sør-østlandet. Vi innehar et bredt spekter av utstyr tilpasset de forskjellige type frakt. Vi samarbeider med de lokale byggvareforetningene og søppelhåndteringsselskapene, for en effektiv transport for sluttbrukeren, nemelig hytteeieren!

Ta kontakt for anbefaling på løsninger og leverandører for ditt prosjekt

Eksempler på oppdrag:

 • Frakt byggevarer
 • Frakt betongbiler
 • Moringer
 • Jord,sand,stein
 • Løfteopperajsoner
 • Mudring

Utfylling i sjø

Vi innehar flere enheter for utfylling i sjø. Dette for å lage
motfylling, landareal eller tildekking av havbunn. Vi arbeider mye for de
store entreprenørene i Norden og kjører i snittet de siste årene rundt 1
million tonn per år.

Vi har høy kvalitet på utført arbeid, med rett utstyr og høy standard.

 

Eksempler på oppdrag:

 • Motfyllinger
 • Oppbygging landareal
 • Tildekking
 • Molo
 • Kunstige øyer