13. februar 2013

Frakt av tømmer fra Larvik

Frakt av tømmer på lekter fra Malmøya, Larvik.   Tømmertransport På utsiden av Larvik, nermere bestemt, «Malmøya» har det blitt fraktet bort nermere 3000 m3 med […]