5. februar 2019

kjøp av lekter fra vestlandet.

Kjøp av lekter. Vi har nå kjøpt lekteren «Mjø 1» fra vestlandet. Dette er flattoplekter på 32 meter lengde og 12 meter bredde. Den får nå […]
6. juli 2011

Innkjøp av større Lekter

Utvidelse av lekterflåten, nyinnkjøpt lekter fra Drammen. Utvidelse av Lekterflåten Nyinnkjøpt fra Drammen Havnevesen. Dette er en utvidelse av sjøtjenesters sin lekterflåte. Dette blir også den […]