21. januar 2013

NRK Sørlandet ombord på TB Skilsø

Isen legger seg langs store deler av kysten! blir det skikkelig isvinter? http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/dksl99012213/22-01-2013#t=13m42s