Skagerak Energi, prosjekt Vafos

Patonglektere i Kragerøvassdraget
Kragerø Sjøtjenester AS og Steinstransport AS har sist uke fullført prosjekt «Vafos» for Skagerak Energi.

Omfang
prosjektet har her bestått av opprensk av utløpet til demningen til Vafos bruk, da det etter lengere tid har oppsamlet seg masser ved utløpet. prosjektet innholdt utfordringer med både strømforhold, grunt vann, og lite fremkomlig område.

Det ble her brukt 6stykk flåter «BOAlink» og MOB båt for fremdrift.

Nyinnkjøpt flåter
Kragerø Sjøtjenester har tilbakekjøpt flåter fra prosjekt «Utøya», hvor vi sto for prosjektering av befrakting av utstyr til gjennoppbygging av Utøya, etter tragedien 2011. Vi bygde opp logistikken til telemark,vestfold entreprenør, for lekterfrakt og sertifisering av flåter og båt.

Våre nye flåter er et tilskudd til eksisterende flåter, noe som gjør at vi kan nå bygge flåter i innsjøer i en større skala.

Samarbeid

Vi takker for godt samarbeid med Steintransport AS og Skagerak Energi, og vi er klare ved neste runde!

 

 

 

Siste fra bloggen