Skagerak Energi, prosjekt Vafos
28. august 2017
Prosjekt Bane NOR
11. desember 2017
Vis alle

Prosjekt Gillhusbukta

Miljøtildekking.
Kragerø Sjøtjenester AS er engasjert av PX solution AS.
arbeidet består av Tildekking av Gillhusbukta ved Lierstranda.
prosjekte startet i september, vil vare til jan 18.
prosjekt omfang er ca 100.000 tonn sandmasser som legges ut i 20-30 cm lag.