Oljevernskontrakt til Sjøtjenester

t/b «Tug Frier» og t/b «Triset» inn i oljevernsberedskap for kystverket.

Inngår i statlig beredskap for oljevern
Sjøtjenester har fått tildelt to av våre båter inn i oljeverns beredskap på sør/østlandet. Dette i fra basen i kr.sand. Kontrakt på 2+2 år.

«Tug Frier» og «Triset» inngår i kontrakten. Kontrakten går ut på å være i beredskap, for en eventuel oljeaksjon/akutt forurensning. Et eksempel i friskt i minne her er «Full City» hvor Sjøtjenester hadde flere slepebåter og lektere i aksjon. Fartøyene vil fungere som normalt, men øvelser holdes hvert år.

Tilegnet slepebåter
Våre båter fikk høy karakter hos kystverket, under vurdering av båter til beredskap. Med mye utstyr ombord, fri dekksplass, kran og kapasiet både på strøm og lasting, Er dette meget tilegnet fartøy til å drive slep av lenser og andre opprasjoner under oljekatastrofe.

Fartøyene og personellet vil nå få «Oljeverns sertifikat»

oljevern

«t/b Evis og lekter «TV2″ under Full city aksjonen»

Oljerverns øvelse i kristiansand 24.04:
slepebåt beredskap

lasting av utstyr

 

Siste fra bloggen