1 årig jobb Sverige
10. september 2021
Utvidet fartsområde, tur nr 4 til Polen
24. september 2021
Vis alle

500.000tonn Drammen

Tug Frier med 600m3 splittlekter

I perioden fra påske til Juli, var Tug Frier med 600m3 splittlekter engasjert i splittlekterkjøring i drammen.
prosjektet omhandlet å bruke tunnelmasser til landutfylling av område Holmen i Drammen, som er under utvikling og utvidelse.

Dette prosjektet samarbeidet vi med Kjeldas AS, POB AS, Drammen Havn.

Vi takker for godt samarbeid!