Miljøsaneringsfartøyet «Pelikan»
11. mai 2021
500.000tonn Drammen
24. september 2021
Vis alle

1 årig jobb Sverige

Langvarig jobb i Sverige Utført.

«Evis» har i 1 år vært innleid av Trond kittilsen AS.

oppdraget var kabellegging og mudring/borring