Vi er klare for nytt regelverk fra sjøfartsdirektoratet!

Nytt regelverk fra Sjøfartsdirektoratet!

Næringa og Sjøfartdirektoratet har sett utfordringen med mindre arbeidsbåter og slepebåter som er under 15meter lengde. Disse har i teorien stått uten særlige krav til bygging, stabilitet og drift. Krav til opplæring har også heller vært minimal.

Nytt regelverk for disse fartøyene er nå på plass, og blir nå «faset» inn gradvis fra nyttår!
Vi er klare!

Vi ønsker regelverket velkommen!
Kragerø Sjøtjenester har fulgt denne etableringen av regelverket fra start. I
2012 ønsket sjøfartdirektoratet en samling med næringen, hvor de kunne få innspill for oppbyggingen av regelverket.
Vi var tidlig på banen, og har vært med på tilpassing av dette regelverket.
Som slepebåtoperatør var vi de eneste fra sør-østlandet som var tilstede under oppbyggingen av regelverket og hovedtyngden fra næringen var oppdrettsselskap som driftet «14,99m» arbeidskatamaraner.

Vår erfaring
Under oppbyggingen av dette regelverket følte vi at vi fikk den gehør som ønsket, og et godt samarbeid. Siden vi var alene som slepebåtoperatør fra vår side av landet, var det en del ting som regelverket var tilpasset på «arbeidskatamaraner» og ikke på slepebåt som vi fikk belyst.
Siden arbeidet fra Sjøfartsdirektoratet startet i 2012, har vi tilpasset våre fartøy opp mot kommende regelverk, dette for å være klar når regelverket var på plass. Målet fra sjøfartsdirektoratet den gangen var at det skulle være på plass i 2014, noe som har drøyd, og er under innfasing i disse tider.

Våre båter

Kragerø Sjøtjenester innehar tre slepebåter under 15meter, dette er fartøyene «Evis»,»Triset» og «Havbas»

Evis og Triset har fått utstedt sertifikatet «Fartøyinstruks» og er klasset ihht nytt regelverk som slepebåt. Disse fartøyene innehar også sertifikatet Oljevernberedskap, da disse er i den nasjonale oljevernberedskapen til Kystverket.

Vi opplever en større pågang på disse fartøyene da kundene har fått øynene opp for nytt regelverk, og krever dette på plass.

Vi håper det nye regelverket vil gjøre konkurransen lik for aktørene på kysten, og skaper en tryggere arbeidsplass!

Vi ønsker dette velkommen!

 

 

 

 

 

Siste fra bloggen