Vennligst skriv tall i lengde felteneNaN

To båter inn i tre års kontrakt med Kystverket!

Treårs kontrakt med kystverket!
«Tug frier», og «Skilsø» går inn i Isbryterberedskap for Kystverket på 1+1+1 år. Kontrakten er delt opp i to, hvor «Skilsø» har beredskap Mandal til Risør, mens
«Tug Frier» har fra Kragerø til Svenskegrensen, med Oslo i Nord.

Beredskap

Dette er en type oppdrag Sjøtjenester har hatt fokus på, i de siste år.
Fra sist vinter, fikk vi isbryting i Kragerø. Denne har nå blitt fornyet med 3 år, fra i høst med fartøyene «Evis», «Tug Frier» eller et innleid fartøy, når fartøyene er i oppdrag.

Denne type oppdrag er yppelig for Sjøtjenester, siden arbeidsmengden ligger til vår og høst. Med denne type oppdrag, får vi en arbeidsmengde som blir gjevnere.

Sjøtjenester har samtidig også «Oljevernskontrakt» med Fartøyene «Tug Frier» og «Triset», dette viser at vi er en aktraktiv leverandør for Kystverket, noe vi setter høyt.

slepebåter

Siste fra bloggen