Utfylling av masser, Tangen

Triset med Splittlekter er engasjert av Kragerø Havnevesen i forbindelse med utfylling

Industritomta ved gamle Tangen verft har vært plaget av at landfylling sklir ut i sjøen.
Nå er Triset med splittlekter engasjert i å bygge motfylling!

massene hentes fra industritomta på strand, hvor de blir lastet ombord i lekteren fra graver. Det er entrepenørfirmaet: Paulsen og sønn, som stiller med graveautstyr.

Prosjektet tas når vi har ledig tid på fartøyene og anses for å være ferdig om par ukers tid.

utfylling med splittlekter
utfylling med splittlekter

Siste fra bloggen