Utfylling av masser i Porsgrunn, 100.000

OPPDATERINGER:T/B Evis og splittlekteren «Fred Flintstone» + flattopplekter «28×15» med lang graver i Porsgrunn

Gravelekter
Oppdatering 30 nov:

Det blir nå rigget graver på Lekteren «28×15» , med vinsjer og strøm/hydraulikk container, for retting av masser etter utfylling med splittlekter. Det er nok så høye krav til høyden på massene, et finpussings prosjekt som krever nøyaktighet.

graver på lektergraver på lekter

Steinsetting
Jobben går ut på Steinsetting langs elvebredden for å redusere faren for leireras. det er NVE som er byggherre, og anleggsfirmaet HAB as som har hyret oss til denne jobben. Det blir både satt ut masser fra land, og ved hjelp av splittlekter, hvor vi kommer inn i bildet. Totalt 100.000 m3 skal fylles ut i fra lekter.

Vi har tidligere hatt en lignende jobb litt lenger opp i elva hvor det ble slept ut 50.000 m3 med stein. Les her

Våre egenskaper under et slikt prosjekt
Under slike jobber, blir massene meget nøye plassert, samt målt under hele prosjektet. Topp moderne utsyr til måling og posisjonering, samt Utstyr med et meget høyt standard. Alt dette pluss erfaring utgjør dette kvalitet, noe kunden sparer på.

Les mer i PD.no

splittlekter

splittlekter

 

Siste fra bloggen