Uleie av Personell til Hæhre

Uleie av Personell til Sjøarbeid i forbindelse med E6 utbygging ved Mjøsa.

Uleie av personell til Hæhre entrepenør.
Sjøtjenester Leier ut personell til Hæhre entrepenør i forbindelse med veiutbygging langs Mjøsa. det er ny firefeltsvei som bygges. Ved siden av den nye firefeltsveien, skal også jernbanen oppgraderes. Deler av feltet er bygd opp av mudder/leire. Dette skal mudres opp før det fylles med storstein.

Havbunnoppmåling.
Utstyret som Sjøtjenester innehar innenfor havbunnoppmåling blir også utleid i denne sammenheng.

 

Siste fra bloggen