Skilsø og Tug Frier, onhire for Kystverket

Fartøyene er i Beredskap for isbryting!

Isbryting under kystverkets istjeneste.
Fartøyene er i full beredskap og i arbeid for isbryting langs kysten.
Tug frier bryter i Tønsberg, Oslofjorden mens Skilsø holder Agderkysten.
hvor lenge disse fartøyene er i beredskap, avhenger av isdannelse og vær.

Vi anbefaler også isfiskere å holde god avstand til råka. Artikkel Tønsberg Bladassistanse i is

Siste fra bloggen