Sjøtransport i Søgne

Prosjekter i Nye Hellesund, Søgne., befraktning

 

Sjøtransport i Søgne
Sjøtjenester i sammarbeid med AF decom har fått i oppdrag i å starte rivingen og demponibefraktningen av avfallsmasser fra et gammelt verft i den kjente skjærgården i søgne «Nye Hellesund» Sjøtjenester er her leid inn for befraktning

Lekter med kran
Med Lektern «Havboss» får vi en effektiv befraktning, med vår 65 tm kran, losser vi effektivt utstyr, mens over kjørerampa, kjører maskiner i land.

Under dette oppdraget skal maskiner og containere ut på holmen, Maskinene der ute skal dele massene i containere, og masser blir transpotert til land.

sjøtransport i søgne

Siste fra bloggen