Prosjekt Follobanen

Storprosjekt for Skagerak Sea Service AS avsluttet i Oslofjorden

Datterselskapet til Kragerø Sjøtjenester AS har siden Mars 2016 hatt fartøyet «Skilsø» i drift for T.engene AS.

Prosjektet
Prosjektet har bestått av frakt av store mengder stein i fra «Follobanen» i Oslo, et storprosjekt med enorme mengder med stein som har blitt fraktet ut av hovedstaden. T.engene AS har i perioden hatt kontrakt med et Italiensk selskap som har stått for tunnelbyggingen.
Ved oppstart av prosjektet ble det bygd midlertidig kaianlegg ved Sørenga. Lekter fra polen ble fraktet opp som flytebrygge til prosjektet, hvor Skagerak Sea Service var her med på tilrigging.

Splittlektere
To stykk innleide splittlektere i fra Nederland ble her innleid til prosjektet, hvor disse hadde en lastekapasitet på hele 1600 tonn! Noe som tilsvarer 100 lastebillass. Taubåten «Skilsø» gikk her i døgndrift med disse, da en ble liggende å laste, mens lekter nr to ble fraktet.

Moss
Grunnlaget for frakt av stein via sjøveien var med hensikt for havneutbygging i Moss. Slepebåten Skilsø startet døgndrift for utbygging i Moss. Et stort havneanlegg ønsket bygd opp. Prosjektet var planbestemt i Moss Kommune, men ble senere skrinlagt fra kommunen, noe som utgjorde stopp for vår del, som ga oss store utfordringer.

Vi hadde utfordringer med «skytetråder» i massene som ble dumpet i sjø. Disse trådene er etter sprening, og er vansklig å skille ut ved utlasting. Vi etablerte her et prosjekt for å kunne håndtere denne problemstillingen for oppsamling av skytetråder i sjø. Hensikten var å forhindre forurensning av dette.
Desverre ble prosjekt Moss havn stoppet før fullstendig ut-testing.

Vi hadde utfordringer med skytetråder i sjø, en problemstilling som ikke har vært tidligere. Vi løste dette på en
meget god måte, etter uttesting, da vi var pionerer på dette i så stor omfang.

 

Horten indre

levering av masser til landareal i område Horten indre.

Drammen
Drammen havneområde hadde etter sommeren behov for steinmasser til utbygging av landarealer, hvor vi startet døgndrift for frakt av stein dit. problemstillingen vedrørende skytetråder i sjø, hadde vi løst fra prosjektet i Moss, så vi hadde her erfaringer vedrørende dette, hvor vi nå kunne bruke dette fullt ut. Her etablerte vi lensekjøring med arbeidsbåter.

Miljø
Under dette prosjektet har vi spart Oslo sentrum for over 100 lastebillass i døgnet, da dette har gått sjøveien istede!
Vi hadde utfordringer med «skytetråder» i sjø, noe som ble løst på en god måte etter førstegangs testing. Vi kjenner ikke noen som har gjort denne omfatende oppsamlingen av skytetråder i sjø som vi har gjort! Her har vi hatt store utfordringer og løst disse på en god måte, samt at vi har vært «pionerer» på dette, en kompetanse vi kommer til å ta med oss videre!

Avsluttet prosjekt
Prosjektet er nå avsluttet for vår del. Hadde det blitt havneutbygging i Moss, noe Moss kommune endret på, hadde vi driftet dette prosjektet et år til.
Vi takker T.engene AS for tilliten og arbeidet!

Splittlekter i åpen posisjon. laster 1600 tonn.

 

Siste fra bloggen