144.000tonn til motfylling
18. januar 2021
6500m3 tømmer
26. januar 2021
Vis alle

Ny Lundsbro, Kristiansand

Ny lundsbro

Våren og høsten 2020 var vi engasjert av Consto anlegg sør AS, vedørende bygginga av ny Gang og sykkelsti bro over Lunds elva.

oppdraget besto av lektere med kraning i utfordrende område med mye strøm i elva, lite dypgående, og høydeberensinger vedrørende eksistendene bro.
tyngste løftet var opptill 40 tonn.

Vi takker for oppdraget.