Berging av Gamle Henningsvær
24. september 2009
Berging av fiskeskøyte
11. november 2009
Vis alle

Mudring ved Menstadbrua

Evis og splittlekter i skien!

Evis og den nye splittlekteren til Sjøtjenester er i Skien i forbindelse med en mudre jobb, ved et lite kaiannlegg for lastebåter.Dybden skal ønskes ned til 6 meter dybde, en innleid gravelekter blir brukt til graving av området.

Prosjektet har foregått en ukes tid og forventes å avsluttes denne uka.

Lastekai Gravelekter