Mudring, Søgne

Slepebåten “Triset” med bulklekter i Søgne for mudring. 1200m3

 

Mudring i “Nye Hellesund”
Triset med Bulklekter og tømmerkran i Søgne for mudring ved det gamle skipsverftet i Nye Hellesund. Dette område er blitt prosjektert til et nytt leilighet/resturant område og er unde bygging. Området skal mudres 0,5 m dypere, hvor dette anses som forurenset avfall, som deponeres på land.

Området blir dekket med “siltduk” slik at gromset fra mudringa ikke forflytter seg. Massene blir fraktet i bulklekter til Kr.sand, så videre til deponi.

Totalt 1200m3 skal mudres.

Arbeidet gjøres for anleggsfirmaet AF decom.

Befraktning
Sjøtjenester har også tidligere vært i området hvor vi har hatt all befraktning av restene av skipsverftet. les mer

lekter søgne

 

Siste fra bloggen