Innkjøp av små pantong lekt
2. juli 2009
Full City på grunn i Langsund
31. juli 2009
Vis alle

Mudring og perling i Risør

Nytt kaianlegg i Risør!

Telemark Vestfold entrepenør hadde Sjøtjenester som under levrandør under bygging av nytt kai anlegg til Risør Fiskemottak.

Sjøtjenester hadde lekteren KS 2815, i arbeid hvor det sto en perlerigg ombord, for å perle nye fester til kai.

Sjøtjenester hadde også «Bulken og Havbas» til mudring under prosjektet.

gravelekter flattopplekter

Klikk på bilde.