Is-bryting i Kragerø skjærg

Evis tilbake til kragerø etter et års arbeid utenfor Kragerø.

Slepebåten Evis har det siste året hatt sin arbeidsplass i Skien, hvor den har kjørt på splittlekter.

Videre har den slept på slanger fra sjerkøya og har hatt sin virksomhet i forbindelse med Full City ulykken i Langsund. Dermed har Evis nesten ikke vært i kragerø på lange tider.

Men isen har satt sine grep i Kragerø, og Evis er tatt tilbake for å brøye is her. NCC på valberg har brukt oss til isbryting ved sine lastekaier på Valberg. Evis har også vært på Voll, for å assistere og brøyte is når Taubåten Boa sund, som kom med et slep.

Vidrere har det bitt så mye is i Sjæra at Triset med lekter og Havbas med lekter ikke lenger greier seg alene. så Evis må hjelpe til her. Uten leveranse fra oss, er det stor fare for at mange sjærgårds-snekkere i Kragerø må permitere under disse isforholdene.

is bryting betong på lekter

Foto: Anders Aasmundsen

Klikk på bilde.

Siste fra bloggen