Horten, Renere havn

Et år utleie av lektere til Peab Anlegg AS

Kragerø Sjøtjenester AS har i 2020 leid ut lekteren «TB01» og «KS3212» til peab anlegg.
prosjektet omfattet miljøsanering og utstyret ble tilpasset demmes behov til dette prosjektet.

mer om prosjektet:

Renere havn, Horten

Peab Anlegg har ryddet og renset det forurensede havnebassenget i Horten Indre Havn for Horten kommune og Forsvarsbygg.

I Horten har store deler av sjøbunnen i indre havn vært forurenset etter over 200 år med forsvarsaktivitet, verftsindustri og byutvikling. 430 000 kvadratmeter sjøbunn er nå dekket med rene masser.

I oktober 2019 startet arbeidet med å mudre og tildekke sjøbunnen i Horten indre havn.

 

Et ambisiøst miljøprosjekt
Oppryddingen i Horten er en del av nasjonal miljøsatsing, og er en storstilt «miljødugnad» mellom Miljødirektoratet, kommunen, Forsvarsbygg og Horten Industripark. Arbeidene startet i oktober 2019 og ble ferdigstilt i slutten av oktober 2020.

Horten indre havn var svært forurenset etter mer enn 100 år med industri og militær virksomhet. Havnedrift og flere området med grunn sjøbunn bidro til at forurensningene ble virvlet opp og spredt rundt.

Siste fra bloggen