HMS 2009

Null fraværskader på personell i 2009!

I 2009 har Kragerø Sjøtjenester brukt mye resurser med å utbedre sitt system innen helse, miljø og sikkerhet i rederiet, noe som vi har til nå lykkes med. Vi har fått opp et system som til nå har fungert bra. men vi kommer ikke til å ligge på «latsiden» med dette, vi kommer til å bygge på, og utbedre systeme kontenuelig.

Sjøtjenester har også fått et «RUH system, Rapportert uønsket hendelse» hvor skipperene og mannskapet er pliktet til å melde i fra ved farlige situasjoner ved hjelp av sjema som sendes til styre i Sjøtjenester.

Dette er et sikringsledd, slik at hele styre får vite om situvasjoner som er uønskede, å kan dermed sette i gang tiltak for dette.

I 2009 har vi hatt 4-5 uønskede hendelser på svikt av utstyr, mens det har vært 4-5 hendelser med Mennsklig svikt.

På hendelsene med svikt av utstyr har dette blitt rettet opp og forbedret, eller ved innkjøp av nytt. Ved mennsklig svikt har vi finne hvorfor det har vært svikt og eventuelt forbedret dette.

I 2009 har det ikke vært noen form for skade på personell som har ført til fraværskader.Dette er vi stolte over og kommer til å satse videre på en «Nullskade» politikk videre fremover i 2010!

For å kunne jobbe sikrere har vi også innført SJA, (sikker jobb analyse) som brukes ved prosjekter som er utsatt for en hvis fare. Slike planleggingsmøter gjennomføres av Sjøtjenester sine ansatte og eventuelle kunder.

Videre har vi arbeidet med og oppdatere sjekklister, prosedyrer, manualer og instrukser.

I 2010 fortsetter vi med byggingen av våre systemer innen HMS og vi ønsker å være best i vår Næring når det gjelder å kunne kvalitetssikre våre jobber, skape trykt arbeidsmiljø, samt fornøyde kunder!

Siste fra bloggen