Frakt av tømmer!

Frakt av 1100 kubikk med tømmer!

Havbas med bulklekter har vært engasjert i breviksfjorden med frakt av tømmer.
tømmeret har blitt fraktet fra Bjørkøya, hvor det planlegges et større område hvor det skal tilrettelegges for hytter.
tømmeret ble fraktet til brevik, hvor AT skog mottok tømmeret for videre behandling.

Oppdragsgiver er Bjørkøya utvikling.

Vi har også hatt flattopp lekter til prosjektet hvor vi har fraktet maskiner ut til holmen.

Vi ser frem til videre sammarbeid i forbindelse med dette prosjektet.

 

Siste fra bloggen