Fra New York til Finnmark!

utleie av personell til AF gruppen.

Sjøtjenester er for tiden engasjert i utleie av personell til AF gruppen.

Dette under prosjektet «»fjerning av krysseren Murmansk»»
prosjektet er nå under sluttfase der det fjernes stein etter de har satt opp molo rundt fartøyet.
Det er Mats Sivertsen, som har vår del av prosjektet. Han kom forleden fra New York i forbindelse med Konti-prosjektet. derfor sier vi: Fra New york til Finnmark!

Historikk og metode for fjerning

Den russiske krysseren slet seg under slep, og sank delvis utenfor Sørvær på Sørøya på Finnmarkskysten 24. desember 1994. Området ved Sørøya er meget værhardt og utsatt for naturkrefter.

AF-metoden går i korte trekk ut på å forberede for tørriving og demontering av vraket der det ligger. Det blir gjort ved å etablere moloer og tilnærmet tørrdokk rundt vraket av «»Murmansk»», slik at vannet kan pumpes ut, og vraket tørrlegges. Deretter vil anleggsmaskiner rive og sortere vraket i forskjellige avfallsfraksjoner som skipes ut til avfalls- og gjenvinningsmottak fra kai.

AF-metoden har flere fordeler som blant annet:

Eliminerer usikkerhet knyttet til undervannsoperasjoner og løft.
Minimerer risikoen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
Minimerer værbegrensningene i riveprosessen.
Benytter anerkjente og velprøvde metoder og prinsipper i bygg- og rivebransjen
følg med på prosjektet under link: WEBCAMRA FRA FJERNINGEN

Siste fra bloggen