Forskningsbye Portør

Vi er engasjert i forskningsbøye ved portør. dette i samarbeid med Flødvigen i Arendal

 

http://kv.no/nyheter/henriettes-forskningsboye-1.7989443

Siste fra bloggen