Den nye krana i full drift!

Den nye krana på Lekteren «Havboss» fungerer som forventet!

Krana

Krana er en PM 63 tonn meter, som løfter 11 tonn v/ 4,6 meter. samt at den løfter tonnet ved 25 meter utlegg!

Vi har montert denne på Lekteren «Havboss» som har en størrelse på 25m x 10m. videre er det montert kjørelem og strømaggregat ombord, samt hydraulikk system som man kan koble til enheter.

Med alt dette utstyret er lekteren meget brukervennlig, hvor den kan brukes til mye forsjellig! alt fra hevingsprosjekter, massetransport til palletransport.

Hytteprosjekter

Når lokale Entrepenører som bruker oss i Kragerø, skal starte på et hytteprosjekt i Skjærgården, får Entrepenørern ALT til prosjektet ombord på lekteren. Alt fra søppel container, arbeidsbrakker og utstyr. Er det mulighet, bruker vi vår hjulaster til å få utstyret inn på land, ellers bruker vi krana og løfter arbeidsbrakka 20meter inn på land.

Denne uka startet byggmester Olaf Haugeland på et prosjekt ytterst på Skåtøy. Under denne type frakt, får entrepenøren laste lekteren om kvelden. Slik at lekteren er lastet om morgen, da får vi en avgang med engang om morgen.

Etter par timer er Entrepenøren på plass med alt utstyr for prosjektet. Dette vil vi påstå er unikt.

kran ved sjøen

Utvidet kapasitet

Vår og høst, er den tiden vi har mest å gjøre, under disse tidene kan det bli veldig hektisk for lekteren «Bulken» og taubåten Havbas. Nå Har vi utvidet kapasiteten med den nye krana.

Siste fra bloggen