Arbeider for bølgekraft-forskning

Skipsreder Fred Olsen satser videre på bølgekraft, og Sjøtjenester er leid inn.

http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article5131678.ece

Siste fra bloggen