Om Oss

Kragerø Sjøtjenester

ble etablert i 1996 og har i dag totalt 6 ansatte pluss innleid bemanning. Styret er sammensatt av 4 personer. Vi har vår base på Tangen i Kragerø. Kragerø Sjøtjenester mener det viktig å opprettholde å utvikle sin næring i Kragerøskjærgården. Vi ønsker samtidig å kunne tilby våre tjenester langs en større del av kysten. Vi opererer i dag fra Kattegat i sør til Finnmark i nord!

Skagerak Sea Service AS

er et datterselskap av Kragerø Sjøtjenester AS. Selskapet innebefatter de største slepebåtene i Selskapet. Skagerak Sea Service AS er et eldre selskap med lange tradisjoner som ble kjøpt opp av Kragerø Sjøtjenester AS. Selskapet het da ”Mørland og Karlsen AS” som hadde sin drift ut i fra Arendal. Kragerø Sjøtjenester kjøpte ”Skagerak Sea Service AS” i 2012 og har i senere tid endret struktur og navn på selskapet og implementert dette inn i ”Kragerø Sjøtjenester AS”