20. mars 2017

Prosjekt Follobanen

Storprosjekt for Skagerak Sea Service AS avsluttet i Oslofjorden Datterselskapet til Kragerø Sjøtjenester AS har siden Mars 2016 hatt fartøyet «Skilsø» i drift for T.engene AS. Prosjektet […]
7. februar 2017

Kragerø Sjøtjenester på Vestlandet!

Kragerø Sjøtjenester er Engasjert i prosjekt RV13 Lofthus. Høsten 2016 inngikk Kragerø Sjøtjenester i Kontrakt med «Contexo AS» vedrørende utfylling av overskudsmasser med splittlekter i Hardangerfjorden. […]
6. juli 2016

Kjøp av større splittlekter

Selvgående Splittlekter «Mikael 1» kjøpt fra Island!  Kragerø Sjøtjenester har nå kjøpt en selvgående splittlekter på 45meters lengde. Denne har en lastekappasitet på hele 600tonn, hvor […]
30. november 2011

Utfylling av masser i Porsgrunn, 100.000

OPPDATERINGER:T/B Evis og splittlekteren «Fred Flintstone» + flattopplekter «28×15» med lang graver i Porsgrunn Gravelekter Oppdatering 30 nov: Det blir nå rigget graver på Lekteren «28×15» […]