Spesialoppdrag, vår spesialitet!

Kragerø Sjøtjenester har utviklet en sterk kultur for kundeorientert service og kvalitet i alle våre aktiviteter. Vi har som mål å bli en solid aktør innen vårt fagfelt - basert på kvalitet på fartøy, utstyr og maritim kunnskap!

Kragerø Sjøtjenester utfører allsidige oppdrag
Vi har ulike oppdragsgivere med ulike behov for tjenester. Dette har gjennom tiden medført at vi har god kompetanse på ulike områder innen sjøentrepenør:

Slep og frakt - sleping av lektere og utstyrsflytting
Frakt av masser til sjøs - Dumping og steinsetting
Berging - Bistand og kompetanse innen berging
Sjøtransport - varetransport til sjøs!, palletransport og massetransport etc.
Mudring - mudring og dumping
Asistanse - asistanse til skip, etc.
Havbunnoppmåling - oppmåling av havbunn, med esakt gps via landstasjon

Kragerø Sjøtjenester setter sikkerhet og miljøvern på høyeste nivå, et felt som vi ønsker å være best i vår næring! vi har utviklet et HMS/kvalitetsikrings system i rederiet, hvor vi kan dokumentere vår vedlikeholdsstandar, samt vår HMS

Les mer om oss Les mer om våre tjenester

Noen av våre samarbeidspartnere