18. mars 2010

Bro Prosjekt, Skien

Herkulesbrua snart på plass! Det blir bygget en ny gangbru til Herkules Kjøpesenter. Sjøtjenester er leid inn med lekter og slepebåt. Slep av lekter med bru […]