6. juli 2011

Innkjøp av større Lekter

Utvidelse av lekterflåten, nyinnkjøpt lekter fra Drammen. Utvidelse av Lekterflåten Nyinnkjøpt fra Drammen Havnevesen. Dette er en utvidelse av sjøtjenesters sin lekterflåte. Dette blir også den […]